Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Chuyên gia Quản trị rủi ro số, Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh, Ha Noi
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 7 Years
 • Negotiable
 • IT - Hardware / Network, IT - Software, Law / Legal Services, Banking, Statistics
 • 31/03/2023

Job Description

 • Xây dựng khung chính sách, công cụ cho quản lý RRKTS.
 • Thực hiện nhận diện sớm RRKTS trước khi ban hành văn bản, phát triển ứng dụng công nghệ, xây dựng/chỉnh sửa ma trận phân quyền, triển khai hoạt động thuê ngoài cho kênh ngân hàng số.
 • Thu thập và phân tích sự cố rủi ro liên quan kênh ngân hàng số.
 • Tham gia/phối hợp xây dựng các tiêu chí phát hiện dấu hiệu gian lận trên kênh ngân hàng số.
 • Giám sát danh mục và theo dõi ngưỡng cảnh báo cho RRKTS.
 • Quản trị dữ liệu và thực hiện báo cáo liên quan RRKTS theo yêu cầu của NHNN và Tổng Giám đốc.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Kế toán/ Kiểm toán/ Công nghệ thông tin hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 04 năm ở vị trí tương đương.
 • Có kiến thức chuyên sâu về quản trị rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng/ngân hàng số/tài chính tiêu dùng: bao gồm Operational risk/ Digital risk/ Credit risk/ Fraud risk/ Modeling risk...
 • Có hiểu biết về ngân hàng và sản phẩm số.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.