Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Dịch vụ ngân hàng đầu tư - Phòng Đầu tư

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Strategy and corporate development division, Personal and Financial Service Division, Banking, Treasury Division, Finance / Investment
 • 23/04/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện tư vấn M&A (mua bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp) và các dịch vụ liên quan đến giao dịch M&A
 • Thực hiện các báo cáo định giá doanh nghiệp, báo cáo nghiên cứu ngành
 • Thực hiện các công việc liên quan đến công tác phát hành trái phiếu trong nước và trái phiếu ra thị trường quốc tế
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu của cấp Quản lý trực tiếp
 • Báo cáo trực tiếp ngay đến cấp Quản lý trực tiếp khi phát sinh các vấn đề có khả năng rủi ro;
 • Thực hiện phát triển các sản phẩm liên quan đến hoạt động Bộ phận;
 • Thực hiện công tác tự chấn chỉnh đối với hoạt động của Phòng;
 • Thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Bộ phận;
 • Thực hiện nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động;
 • Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hành, Kinh tế, Đầu tư, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
 • ACCA/CFA là một lợi thế
 • Am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về tài chính ngân hàng, thị trường chứng khoán, tài chính tiền tệ
  Hiểu biết Pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và đầu tư
 • Tiếng Anh giao tiếp
 • Thành thạo Tin học văn phòng
 • Giao tiếp tốt, nhạy bén, sáng tạo trong xử lý công việc, làm việc độc lập, trung thực, đạo đức tốt;
 • Chịu áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm;
 • Tuân thủ kỷ luật.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.