Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Chuyên viên Định chế tài chính ngân hàng

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Strategy and corporate development division, Customer Service, Corporate banking Division, Commercial Banking Division, Financial Institution Division
 • 20/06/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Quản lý, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với các Định Chế Tài Chính Ngân Hàng trong và ngoai nước:

 • Tìm kiếm đối tác và thực hiện giao dịch tài trợ thương mại với đối tác ở cả hai chiều tài trợ và nhận tài trợ thương mại;
 • Huy động nguồn vốn vay ngắn hạn và trung dài hạn với các Định Chế Tài Chính nước ngoài;
 • Thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với các đối tác: mở và quản lý tài khoản Nostro/Vostro, thiết lập quan hệ RMA,..
 • Thiết lập hạn mức giao dịch liên ngân hàng với các TCTD trong và ngoài nước

Thu thập thông tin, thực hiện đánh giá thẩm định và trình cấp hạn mức giao dịch liên ngân hàng, tài trợ thương mại cho các TCTD khác

Triển khai bán chéo các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng cho khách hàng ĐCTC Ngân hàng

Tham mưu xây dựng các văn bản định chế liên quan đến hoạt động của Bộ phận ĐCTC Ngân hàng

Tham gia bán chéo sản phẩm dịch vụ

Thực hiện các báo cáo và công việc liên quan cho Cấp trên khi có yêu cầu.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán, Luật, Ngoại ngữ hoặc tương đương
 • Tiếng Anh đọc, viết và giao tiếp tốt.
 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức về các hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng, hệ thống các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, quy định của Pháp luật liên quan và có kinh nghiệp phân tích tài chính và thẩm định tín dụng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.