Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Chuyên viên Hạch toán kế toán, Phòng Kế toán

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Accounting / Auditing / Tax, Banking
 • 31/07/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Tham gia xây dựng quy chế, quy định, quy trình, thông báo hướng dẫn các nội dung kế toán liên quan đến quản lý kế toán chi phí nội bộ và quản lý kế toán Tài sản phù hợp với quy định của Pháp luật áp dụng toàn hệ thống OCB.
- Tiếp nhận và kiểm tra các chứng từ tạm ứng/ thanh toán hàng ngày của phòng kế toán hội sở.
- Hạch toán các bút toán ghi nhận các khoản tạm ứng/ thanh toán chi phí nội bộ đầy đủ và chính xác của HO và các đơn vị toàn hệ thống theo quy định của OCB và pháp luật.
- Kiểm tra ngành dọc các đơn vị về kế toán chi phí nội bộ, về thi hành quy định và báo cáo lại cấp quản lý trực tiếp.
- Trực tiếp quản lý về mặt số sách các Tài sản (bao gồm TSCĐ, CCLĐ) tại Hội sở và các đơn vị toàn hệ thống theo phân công
- Tham gia các công tác quản lý tài sản theo quy định quản lý tài sản và theo phân công của TĐV
- Kiểm tra ngành dọc công tác quản lý tài sản các đơn vị.
- Thực hiện công tác báo cáo liên quan đến kế toán chi phí nội bộ và công tác quản lý tài sản.
- Theo dõi, nhắc nhở và báo cáo chi tiết các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả liên quan đến công tác chi tiêu, tài sản.
- Tham gia đào tạo kế toán ngành dọc về các quy định kế toán, cập nhật quy định của Nhà nước về kế toán kịp thời.
- Thực hiện các công việc khác trong chức năng nhiệm vụ do trưởng/phó phòng Kế toán, TBP hạch toán kế toán giao.

Job Requirement

- Tốt nghiệp tối thiểu Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán
- Có kiến thức tổng quát về kế toán, thuế, pháp luật kế toán
- Anh văn tương đương bằng B
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.