Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Chuyên viên kiểm tra, Phòng tác nghiệp thị trường đầu tư

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 Years
 • 0 - 0 VND
 • Securities, Corporate banking Division, Financial Institution Division, Treasury Division, Finance / Investment
 • Hr Team
 • 29/02/2024

Job Description

I. NHIỆM VỤ CHÍNH:

- Thực hiện công tác kiểm soát hồ sơ giao dịch phát sinh của Phòng kinh doanh tiền tệ và đầu tư (KDTT&ĐT)
- Hỗ trợ thực hiện công tác cải tiến hệ thống, quy định, quy trình thuộc phạm vi nội bộ Phòng

II. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Thực hiện công tác kiểm soát hồ sơ giao dịch phát sinh của Khối kinh doanh tiền tệ và đầu tư (K.KDTT&ĐT)
- Thực hiện công tác kiểm soát tính đầy đủ các hồ sơ giao dịch theo danh mục hồ sơ quy định
- Thực hiện công tác kiểm soát hạn mức phê duyêt thực hiện giao dịch của K. KDTT&ĐT
- Thực hiện công tác kiểm soát tính đầy đủ các hồ sơ cấp tín dụng theo danh mục hồ sơ chuyển TTXLGDTD
- Thực hiện soạn thảo văn kiện tín dụng tuân thủ nội dung phê duyệt cấp tín dụng và các quy định của OCB trong từng thời kỳ.
- Thực hiện kiểm tra, soạn thảo xác nhận hợp đồng giấy với đối tác các giao dịch liên ngân hàng nhận được từ K.KDTT&ĐT
- Thực hiện kiểm tra các giao dịch phát sinh của K.KDTT&ĐT trên chương trình T24 trước khi chuyển sang BP xử lý thực hiện thanh toán
- Thực hiện theo dõi và/hoặc nhập hạn mức theo phê duyệt của UBTD cho khách hàng/giao dịch thuộc Khối KDTT&ĐT quản lý vào chương trình T24 và hệ thống khác
- Thực hiện nhập hạn mức cấp tín dụng, giao dịch đầu tư trái phiếu doanh nghiệp phát sinh của K.KDTT&ĐT vào T24 và chuyển TTXLGDTD duyệt
- Kiểm soát và/hoặc thực hiện nhập/xuất/mượn, điều chỉnh giá trị TSBĐ, tạm khóa/phong tỏa/giải tỏa số dư tài
khoản, phong tỏa/giải tỏa chứng khoán trên Hệ thống T24
- Kiểm soát và thực hiện nhập/xuất/mượn kho TSBĐ trên Hệ thống BPM
2. Hỗ trợ thực hiện công tác cải tiến hệ thống, quy định, quy trình thuộc phạm vi nội bộ Phòng
- Hỗ trợ thực hiện việc xây dựng, chỉnh sửa các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Phòng.
- Hỗ trợ thực hiện việc thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình, hướng dẫn tác nghiệp của Phòng
- Hỗ trợ thực hiện việc thiết lập các quy trình tác nghiệp chung do Phòng chủ trì
- Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng

3. Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động

4. Thực hiện các báo cáo có liên quan theo quy định

5. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định

6. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên

Job Requirement

III. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Bằng cấp: Đại học trở lên, chuyên ngành Ngân hàng, tín dụng; kế toán ,...

- Có tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm vị trí tín dụng KHDN/mảng treasury hoặc kinh nghiệm công việc tương đương tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác.

- Có kiến thức nền tảng về luật/pháp lý

- Có kỹ năng excel tốt,có khả năng viết code các công cụ như VBA, Python,... là một lợi thế.

- Khả năng đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh

Gửi CV ứng tuyển hoặc liên lạc Ms Phương - Zalo/SMS/Call 0969154339 - phuongnth15@ocb.com.vn để được tư vấn và hỗ trợ tuyển dụng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.