Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Chuyên viên MIS và tài chính kế hoạch, Trung tâm Bảo hiểm

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Insurance, Accounting / Auditing / Tax, Banking, Statistics
 • 30/11/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện phân bổ chỉ tiêu kinh doanh bảo hiểm đến từng KV/ĐVKD/LLBH.
 • Theo dõi, thực hiện báo cáo đánh giá hiệu quả kinh doanh định kỳ.
 • Xây dựng, truyền thông và triển khai chính sách hoa hồng, chương trình thi đua nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả bán hàng khen thưởng dành cho KV/ĐVKD/CBBH.
 • Phối hợp với đối tác xây dựng, truyền thông và triển khai các chương trình thi đua thúc đẩy bán hàng.
 • Quản trị hiệu quả các chương trình triển khai thông qua hoạt động truyền thông, cập nhật, báo cáo hiệu quả. Tổng kết đối soát và chi thưởng theo quy định chương trình.
 • Đầu mối quản lý, theo dõi, cập nhật và tổng hợp số liệu về bảo hiểm Nhân thọ.
 • Thực hiện các thủ tục thanh toán, phân bổ, ghi nhận cho LLB/ ĐVKD.
 • Thực hiện hỗ trợ LLB/ĐVKD/ Khu vực các vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách và số liệu, kết quả các chương trình thi đua...

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kế toán,...
 • Có kinh nghiệm về lĩnh vực chính/bảo hiểm tại công ty bảo hiểm qua kênh ngân hàng hay trực thuộc Team Banca của ngân hàng bán lẻ.
 • Có kiến thức về kế toán & tài chính.
 • Có kinh nghiệm làm việc với quản trị hệ cơ sở dữ liệu, phân tích nghiệp vụ và dữ liệu.
 • Có khả năng sử dụng một trong các công cụ Power BI, SQL, VBA
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, sáng tạo, hòa đồng hoạt bát.
 • Tinh thần đồng đội, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
   

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.