Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Chuyên viên Phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI (thị trường Thái Lan/ Hàn Quốc)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Retail / Wholesale, Corporate banking Division, Commercial Banking Division, Banking, Consulting, Finance / Investment
 • 31/03/2023

Job Description

 • Tham mưu cho Trưởng Bộ phận các thông tin liên quan đến việc nghiên cứu và phát triển các chính sách, giải pháp tài chính dành riêng cho phân khúc KHDN FDI.
 • Hỗ trợ GĐ PTKHDN FDI việc giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai các sản phẩm dịch vụ và các chính sách, giải pháp tài chính tới các KHDN FDI; Báo cáo cho Trưởng Bộ phận tiến độ, chất lượng của kế hoạch.
 • Hỗ trợ Trưởng Bộ phận / GĐ PT KHDN FDI việc theo dõi các gói sản phẩm dịch vụ và các chính sách, giải pháp tài chính dành riêng cho phân khúc KHDN FDI.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng đơn vị.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan.
 • Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí NV Kinh doanh hoặc có kinh nghiệm mảng phát triển khách hàng FDI là một lợi thế.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc 1 trong 2 ngôn ngữ tiếng Thái/tiếng Hàn.
 • Có kiến thức chung về tài chính ngân hàng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.