Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Chuyên viên thu hồi nợ hiện trường, Phòng Thu hồi nợ, Khối bán lẻ

 • Ho Chi Minh, Ha Noi, Nationwide
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 Years
 • Negotiable
 • Legal Division, Banking
 • 31/12/2024

Job Description

1. Thực hiện việc thu hồi các khoản nợ quá hạn tín chấp, thế chấp phát sinh:
- Tuân thủ thực hiện các bước nghiệp vụ trong quy trình và bộ hướng dẫn công tác thu hồi nợ.

- Thực hiện thu hồi và xử lý nợ hiện trường các khoản nợ quá hạn từ 1-90 ngày nằm trong phân định trách nhiệm được quy định và theo danh mục được GĐK và TGĐ giao trong từng thời kỳ.

- Đôn đốc và yêu cầu các Khu vực/ Đơn vị Kinh doanh phối hợp trong công tác thu hồi nợ.

2. Thực hiện các công việc khác: Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi của bộ phận, phòng.
 

Job Requirement

- Bằng cấp: Đại học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành Luật, kinh tế, Tài chính – Ngân hàng,
Quản trị kinh doanh,...

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm thu hồi nợ tại ngân hàng

- Có hiểu biết về lĩnh vực tài chính, ngân hàng, pháp luật ngân hàng, pháp luật thương mại, hình sự, dân sự

Gửi CV ứng tuyển qua website hoặc email phuongnth15@ocb.com.vn.

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.