Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CV/ CVCC Dịch vụ ngân hàng đầu tư - Phòng Đầu tư

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Strategy and corporate development division, Personal and Financial Service Division, Banking, Treasury Division, Finance / Investment
 • 14/06/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Về nghiệp vụ Phát hành Giấy tờ có giá (GTCG): 70% Khối lượng CV

 • Nắm vững nghiệp vụ phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi; Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền thông qua phương án phát hành Giấy tờ có giá để huy động vốn;
 • Tìm kiếm nhà đầu tư, chào bán, thực hiện các đợt phát hành theo phương án đã duyệt và theo kế hoạch phát hành;
 • Thực hiện các công việc liên quan đến khâu hậu phát hành 
 • Thường xuyên liên lạc với các đối tác - là các Ngân hàng, tổ chức định chế tài chính -  để nắm nhu cầu, xu hướng lãi suất nhằm có sự nhạy bén trong việc nhận định thị trường, đưa ra đề xuất phù hợp để đáp ứng tốt nhu cầu của bên phát hành và nhà đầu tư. 
 • Thường xuyên update các văn bản luật, các sản phẩm dịch vụ trên thị trường để sửa đổi, cập nhật quy trình phát hành cho phù hợp và đưa ra các đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả cho hoạt động phát hành GTCG.

2. Về nghiệp vụ Đầu tư/ Trading Giấy tờ có giá (gồm Trái phiếu, Chứng chỉ tiền gửi,…): 15% khối lượng CV, tham gia với vai trò hỗ trợ giữa các team với nhau.

 • Nắm bắt cơ hội kinh doanh trên thị trường để thực hiện đầu tư, kinh doanh Giấy tờ có giá;
 • Quản lý danh mục, kiểm soát rủi ro và thực hiện các nghiệp vụ bảo toàn vốn đã đầu tư;
 • Tìm kiếm cơ hội thực hiện Repo/Reverse Repo kỳ hạn ngắn các Giấy tờ có giá;

3. Các công việc chung: 15% khối lượng CV

 • Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu và báo cáo trực tiếp ngay đến cấp Quản lý trực tiếp khi phát sinh các vấn đề có khả năng rủi ro;
 • Quản lý danh mục cổ phiếu, góp vốn: thực hiện các báo cáo khi có phát sinh, đề xuất lập dự phòng cuối năm,...
 • Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh và các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hành, Kinh tế, Đầu tư, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
 • Kinh nghiệm tối thiểu từ 2 - 3 năm (có kinh nghiệm làm trong khối Kinh doanh tiền tệ và đầu tư của Ngân hàng là 1 lợi thế)
 • Hiểu biết Pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực phát hành và đầu tư trái phiếu/chứng chỉ tiền gửi, tài chính, ngân hàng.
 • Tiếng Anh giao tiếp; Thành thạo Tin học văn phòng
 • Có tinh thần trách nhiệm; Làm việc độc lập; Giao tiếp tốt, nhạy bén, sáng tạo trong xử lý công việc;
 • Tuân thủ kỷ luật, trung thực, đạo đức tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.