Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CV/CVCC Phân tích dữ liệu báo cáo, khối Bán lẻ (MIS)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Competitive
 • IT - Software, Other, Statistics
 • 31/12/2023

Job Description

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Thực hiện việc báo cáo quản trị và báo cáo phân tích đa chiều, bao gồm:

+ Báo cáo quản trị hỗ trợ các team kinh doanh và sản phẩm trong việc phân tích, xây dựng và đánh giá hiệu quả các chương trình kinh doanh theo yêu cầu;
+ Các báo cáo phân tích theo các nội dung khác phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý hoạt động, điều hành kinh doanh và quản lý thực hiện kế hoạch kinh doanh
- Tìm kiếm các hiểu biết sâu sắc về hành vi khách hàng bằng các kỹ thuật khai phá dữ liệu khác nhau
- Nghiên cứu các phương pháp mới trong lĩnh vực phân tích, khai phá dữ liệu và dự báo, thích nghiên cứu, học hỏi các phương pháp và kỹ thuật phân tích chuyên sâu để phục vụ tối ưu kết quả kinh doanh.
- Áp dụng các kỹ thuật phân tích nâng cao, đưa ra các hiểu biết sâu sắc về hành vi của khách hàng, qua đó giúp giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tế.
 

Job Requirement

- Thành thạo SQL, Excel và ngôn ngữ phân tích dữ liệu R hoặc Python
- Tối thiểu 2 năm làm việc trong lĩnh vực phân tích dữ liệu, mô hình học máy, học sâu. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm tại ngân hàng.
- Có kiến thức sản phẩm ngân hàng khối Khách hàng cá nhân/bán lẻ
- Có hiểu biết sâu sắc và có kinh nghiệm làm việc với các mô hình thống kê, dự báo, các thuật toán học máy, các kỹ thuật phân tích nâng cao.

Ứng viên quan tâm vui lòng: Call/Zalo: Ms Phương 0969154339 hoặc gửi CV ứng tuyển qua website/qua email Phuongnth15@ocb.com.vn

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.