Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CV Quản lý rủi ro thị trường, Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • No Experience
 • Negotiable
 • Strategy and corporate development division, Law / Legal Services, Banking
 • 31/03/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia nghiên cứu xây dựng mới, nâng cấp các công cụ, mô hình, hạn mức QLRR thị trường và rủi ro tập trung hoạt động tự doanh.
 • Soạn thảo các quy trình, quy định về QLRR thị trường, và rủi ro tập trung hoạt động tự doanh.
 • Xây dựng chính sách, phương pháp, tiêu chuẩn và công cụ QLRR thị trường và rủi ro tập trung hoạt động tự doanh.
 • Phối hợp với các đơn vị trong việc nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro thị trường và rủi ro tập trung hoạt động tự doanh; xây dựng các điều kiện, tiêu chí phân tách sổ kinh doanh; tổ chức xây dựng kịch bản kiểm tra sức chịu đựng.
 • Báo cáo và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro và hạn mức về rủi ro thị trường và và rủi ro tập trung hoạt động tự doanh.
 • Nhận diện rủi ro, giám sát việc tuân thủ hạn mức và lập báo cáo về việc thực hiện quản lý rủi ro thị trường và rủi ro tập trung hoạt động tự doanh.
 • Xây dựng các mô hình dự báo biến động tỷ giá, lãi suất, yield TPCP,… Thực hiện báo cáo stress test định kỳ.
 • Tham gia các công việc liên quan đến Basel II nâng cao và Basel III và các công việc khác theo phân công của TĐV.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị rủi ro, Phân tích, đầu tư, Kinh tế.
 • Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: word, excel, power point; biết sử dụng pyton, R, VBA là một lợi thế.
 • Ứng viên có chứng chỉ FRM, CFA là một lợi thế.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.