Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Báo cáo kế toán, Phòng Kế toán

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Statistics, Finance / Investment
 • 31/07/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thu thập và xử lý các số liệu từ hệ thống corebanking, đối chiếu số liệu xuất ra từ hệ thống khớp với số liệu cân đối, sổ sách;
 • Rà soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thực hiện điều chỉnh bút toán khóa sổ kế toán đảm bảo tuân thủ theo quy định của OCB và pháp luật;
 • Lập và gửi báo cáo tài chính (Báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động) hàng ngày, hàng tháng theo quy định, báo cáo cho nội bộ và cơ quan nhà nước.
 • Truyền báo cáo cho Cục dự báo thống kê – Ngân hàng nhà nước (theo Thông tư 35/2015/TT-NHNN và các Thông tư sửa đổi bổ sung).
 • Báo cáo cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các công việc khác liên quan.
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan.
 • Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel, Access.
 • Trình độ tiếng Anh tương đương bằng B.
 • Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, kinh nghiệm trong hoạt động kế toán tại ngân hàng.

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.