Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Chiến lược Quản lý rủi ro, Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Strategy and corporate development division, Banking, Statistics
 • 31/10/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Xây dựng, rà soát và cải tiến các văn bản định chế liên quan đến khung quản lý rủi ro (QLRR) toàn hàng, bao gồm: Chiến lược rủi ro, Khẩu vị rủi ro, Cơ cấu QLRR, Chính sách QLRR.
 • Triển khai việc thực thi các chỉ tiêu QLRR toàn hàng.
 • Tạo lập và duy trì văn hóa quản lý rủi ro.
 • Xây dựng và quản lý danh mục rủi ro tổng thể.
 • Đề xuất hạn mức rủi ro phân bổ cho từng rủi ro đơn lẻ, dựa trên khẩu vị rủi ro chung của toàn hàng và mối tương quan giữa các rủi ro.
 • Đánh giá các mô hình của các đối tác bên ngoài.
 • Thiết lập và tổ chức vận hành các quy trình thu thập dữ liệu nội bộ của Khối.
 • Thực hiện nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Toán, Xác suất thống kê...
 • Kinh nghiệp từ 2 - 3 năm trong lĩnh vực ngân hàng vị trì Quản lý rủi ro.
 • Có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, quản trị rủi ro, xác suất thống kê, phân tích dữ liệu.
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
 • Thành thạo Tin học văn phòng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.