Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Chính sách và Giám sát RRHĐ, Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh, Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Banking
 • 15/12/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia xây dựng chính sách, quy định, quy trình, công cụ, hạn mức quản lý rủi ro hoạt động, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN và hiệu quả quản trị rủi ro hoạt động trên phạm vi toàn ngân hàng.
 • Tham gia nhận dạng và đánh giá rủi ro hoạt động trước khi ban hành/chỉnh sửa các chính sách, sản phẩm, quy định, quy trình nghiệp vụ, trước khi triển khai hoạt động thuê ngoài trong lĩnh vực tín dụng, phi tín dụng (Ngoại trừ công nghệ, ngân hàng số, thẻ).
 • Tham gia nhận dạng và đánh giá rủi ro hoạt động trước khi phát triển các ứng dụng, thay đổi công nghệ trong lĩnh vực tín dụng, phi tín dụng (Ngoại trừ liên quan sản phẩm ngân hàng số, thẻ).
 • Tham gia phối hợp với Tuyến phòng thủ thứ 1 và Tuyến phòng thủ thứ 3 liên quan công tác quản trị rủi ro hoạt động cho toàn hàng.
 • Tham gia hướng dẫn, giám sát Tuyến phòng thủ thứ 1 thực thi hiệu quả các công cụ quản trị rủi ro hoạt động và tuân thủ các quy định quản trị rủi ro hoạt động liên quan.
 • Thực hiện tiếp nhận báo cáo từ các bên liên quan về sự cố (ngoại trừ các sự cố công nghệ), vấn đề rủi ro hoạt động và phối hợp, tư vấn các bên liên quan phân tích nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý.
 • Tham gia xây dựng chính sách khung cho Kế hoạch duy trì hoạt động liên tục (BCP) của ngân hàng, hướng dẫn các Khối xây dựng BCP phù hợp với hoạt động tác nghiệp của từng Khối; là đầu mối phối hợp các bên liên quan đảm bảo chính sách BCP được vận hành hiệu quả.
 • Tham gia thực hiện các chuyên đề nhằm phát hiện, giảm thiểu rủi ro hoạt động cũng như tăng tính hiệu quả cho công tác vận hành mà vẫn đảm bảo quản trị rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, trong lĩnh vực: tín dụng, phi tín dụng (ngoại trừ: công nghệ, an ninh thông tin, ngân hàng số, thẻ).
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TP.QLRRHĐ/TBP các quy định của ngân hàng phù hợp với vai trò của tuyến phòng thủ thứ 2 trong công tác quản trị rủi ro hoạt động.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Kế toán/ Kiểm toán/ Công nghệ thông tin hoặc tương đương.
 • Kinh nghiệm từ 1 - 2 năm ở vị trí hoặc lĩnh vực tương đương.
 • Có kiến thức về QTRRHĐ, các sản phẩm/quy trình trong tín dụng và/hoặc phi tín dụng (ngoại trừ thẻ, Ngân hàng số, công nghệ).
 • Có khả năng tự nhận diện rủi ro tốt, phân tích nguyên nhân gốc rễ và đưa ra được các khuyến nghị giảm thiểu rủi ro mang tính chất thực tiễn cao.
 • Có khả năng tương tác tốt với các đơn vị, khả năng trao đổi/thuyết phục tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.