Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC/CV Kế toán thuế, Phòng Kế toán

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
 • 31/10/2023

Job Description

 • Kiểm tra thông tin hóa đơn đầu vào, đầu ra, đối chiếu số liệu hóa đơn đầu ra khớp với số liệu cân đối, sổ sách.
 • Kê khai, hạch toán và nộp thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài, thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Lập và gửi báo cáo thuế và các vấn đề liên quan tới thuế theo quy định.
 • Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của chi nhánh liên quan đến công tác thuế, phát hành hóa đơn của OCB.
 • Cập nhật các quy định thuế đảm bảo tuân thủ quy định của OCB và pháp luật.
 • Đối chiếu ngân sách nhà nước đã nộp theo kỳ.
 • Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
 • Đầu mối làm việc với Cơ quan Thuế khi có phát sinh.
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính.
 • Thành thạo tin học văn phòng.
 • Trình độ tiếng Anh tương đương bằng B.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm tối thiểu 03 năm làm việc tại ngân hàng trong lĩnh vực thuế, kế toán thuế.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.