Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Đào tạo trực tiếp, P. Đào tạo

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, Human Resources
 • 31/07/2024

Job Description

- Phân tích chức năng nhiệm vụ các chức danh, đề xuất chương trình đào tạo phù hợp cho các Khối/Phòng ban

- Đầu mối phối hợp Khối/Phòng ban triển khai, giám sát và đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo

- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo cho CBNV toàn hệ thống

- Quản lý, phân tích dữ liệu đào tạo, nhập liệu dữ liệu lên hệ thống và làm báo cáo định kỳ

- Tham gia xây dựng các quy định, chính sách đào tạo

- Đề xuất, đánh giá các đối tác cung cấp đào tạo

- Tạo nội dung cho các bản tin truyền thông đào tạo

- Tham gia biên soạn và giảng dạy các chương trình đào tạo tân tuyển, đào tạo định kỳ

- Quản lý dữ liệu học tập, xây dựng và thiết kế khóa học elearning.

- Xây dựng, triển khai các hoạt động lan tỏa văn hóa học tập, gắn kết.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngân hàng, Tài chính...

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí đào tạo trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, bảo hiểm…

- Đam mê, định hướng và am hiểu về mảng đào tạo cũng như hoạt động của hệ thống Ngân hàng, thị trường Tài chính, Bảo hiểm

- Biết cách tổ chức, xây dựng chương trình, quản lý kế hoạch đào tạo

- Trách nhiệm, có tinh thần học hỏi và sáng tạo

- Chủ động, độc lập trong công việc, và làm việc nhóm tốt

- Kỹ năng giao tiếp khéo léo, hiệu quả

- Kỹ năng trình bày tốt

- Ưu tiên nam


Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.


 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.