Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Giám sát rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 3 Years
 • Negotiable
 • Personal and Financial Service Division, Law / Legal Services, Banking, Finance / Investment
 • 31/05/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện thống kê và phân tích các dữ liệu tín dụng phục vụ công việc quản lý đánh giá rủi ro.
 • Thực hiện xây dựng các tiêu chí và phương pháp đánh giá để xác định mức độ suy giảm chất lượng tín dụng của từng khoản cấp tín dụng.
 • Thực hiện xây dựng các tiêu chí, dấu hiệu để nhận diện rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng; Cảnh báo các dấu hiệu rủi ro và đề xuất các biện pháp nhằm ngăn chặn, hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng.
 • Đề xuất và tham gia xây dựng hệ thống nhận diện, đánh giá, cảnh báo rủi ro tín dụng.
 • Thực hiện thống kê, phân tích dữ liệu liên quan đến các quy trình tín dụng và đề xuất các giải pháp cải tiến cho các Bộ phận liên quan.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Luật, Ngoại thương hoặc tương đương.
 • Có kiến thức về quản trị/giám sát rủi ro tín dụng, kiến thức quy trình/nghiệp vụ cấp tín dụng.
 • Kinh nghiệm tối thiểu từ 3 năm ở vị trí phân tích đánh giá chất lượng danh mục, cảnh báo nợ sớm.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng và biết sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu là một lợi thế.

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.