Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Giám sát tuân thủ Thẩm định giá

 • Ho Chi Minh, Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Legal Division, Retail / Wholesale, Corporate banking Division, Commercial Banking Division, Financial Institution Division, Law / Legal Services, Banking
 • 30/06/2024

Job Description

 • Thực hiện tổ chức kiểm tra, giám sát tuân thủ các đơn vị trong hoạt động thẩm định giá định kỳ/ đột xuất theo yêu cầu.
 • Tham gia góp ý, xây dựng quy định, quy trình, hướng dẫn …
 • Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Phòng giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Kế toán, Kinh tế, Luật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm trong lĩnh vực thẩm định giá. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
 • Anh văn giao tiếp.      
 • Thành thạo vi tính văn phòng (excel, word, Power point …).
 • Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, đề xuất các phương án thực hiện.
 • Sẵn sàng, chủ động và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
 • Sẵn sàng đi công tác.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.