Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Mô hình và báo cáo QLRR hoạt động, Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh, Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • IT - Software, Banking, Statistics
 • 20/12/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Tham gia xây dựng mô hình quản trị RRHĐ, gian lận.
 • Thực hiện theo dõi các trạng thái rủi ro so với hạn mức rủi ro hoạt động.
 • Tham gia phối hợp với Tuyến phòng thủ thứ 1 và Tuyến phòng thủ thứ 3 liên quan công tác quản trị rủi ro hoạt động cho toàn hàng.
 • Tham gia hướng dẫn, giám sát Tuyến phòng thủ thứ 1 thực thi hiệu quả các công cụ quản trị rủi ro hoạt động và tuân thủ các quy định quản trị rủi ro hoạt động liên quan.
 • Thực hiện báo cáo sự cố, tổn thất, vấn đề RRHĐ.
 • Tham gia phối hợp/hỗ trợ xây dựng model để phát hiện gian lận, rủi ro cũng như tăng tính hiệu quả cho công tác vận hành khi các bộ phận khác triển khai chuyên đề.
 • Tham gia quản trị dữ liệu và thực hiện báo cáo về tổn thất, sự cố, vấn đề rủi ro hoạt động theo yêu cầu của NHNN và ban lãnh đạo ngân hàng.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng QLRRHĐ.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Toán tài chính, Xác suất-thống kê, Toán ứng dụng, Kinh tế lượng, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật tài chính, Tài chính - ngân hàng, Kế toán Kiểm toán, Công nghệ thông tin hoặc tương đương.
 • Có kiến thức về phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình.
 • Có kinh nghiệm và khả năng sử dụng SQL, sử dụng thành thạo 1 trong các ngôn ngữ hỗ trợ về mô hình, phân tích định lượng (Python, R, SAS,..).
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng tự nhận diện rủi ro tốt, phân tích nguyên nhân gốc rễ và đưa ra được các khuyến nghị giảm thiểu rủi ro mang tính chất thực tiễn cao.
 • Có khả năng tương tác tốt với các đơn vị, khả năng trao đổi/thuyết phục tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.