Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Phân khúc khách hàng và Chiến lược kinh doanh, Khối SME

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Strategy and corporate development division, Accounting / Auditing / Tax, Commercial Banking Division, Banking, Statistics
 • 31/10/2023

Job Description

 • Tham gia thực hiện phân tích và lập các báo cáo quản trị để ghi nhận, phân tích đánh giá toàn bộ chỉ tiêu kinh doanh theo đa chiều (phân khúc, ngành,khối, sản phẩm...) phục vụ các quyết định của Ban Lãnh đạo
 • Thực hiện nghiệp vụ phân tích tài chính bao gồm phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, tình hình kinh doanh khối theo các chiều phân tích và các báo cáo tài chính quản trị đa chiều theo chuyên đề
 • Lập các báo cái tài chính quản trị đa chiều theo các chuyên đề
 • Thực hiện các tư vấn chủ động trên cơ sở các phân tích, nhận định đối với các chỉ số tài chính, hoạt động kinh doanh cho các Đơn vị thuộc khối
 • Rà soát thường xuyên, định kỳ để đưa ra các đề xuất/ giải pháp hoàn thiện cơ chế ghi nhận quản trị bao gồm, nhưng không giới hạn ở cơ chế ghi nhận doanh thu, chi phí, dự phòng rủi ro,…
 • Thực hiện các công việc hỗ trợ việc lập kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu của lãnh đạo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán. Có từ 2-4 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí về phân tích tài chính, quản lý hoạt động kinh doanh, kế toán quản trị trong các tổ chức tài chính ngân hàng
 • Am hiểu về các nghiệp vụ ngân hàng và tài chính - kế toán, kế toán quản trị
 • Có hiểu biết tốt về các mô hình tài chính hoặc dữ liệu, công cụ và kỹ thuật báo cáo cơ bản và có thể áp dụng vào các sản phẩm/lĩnh vực đa dạng về phân tích và báo cáo
 • Thành thạo các phần mềm tính toán, phân tích số liệu, các công cụ Microsoft Office, các hệ thống CSDL (SQL server, Oracle...)
 • Tư duy hệ thống, sáng tạo; kỹ năng phân tích & tổng hợp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.