Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Phát triển nguồn nhân lực (phụ trách cơ cấu tổ chức, quản trị hiệu suất, chính sách)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Human Resources
 • 30/06/2024

Job Description

1. Nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Khối/Phòng/Ban đơn vị của OCB;
 - Xây dựng và quản lý cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các Khối/Phòng/Ban đơn vị của OCB;
 - Xây dựng và cập nhật hệ thống chức danh phù hợp cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của từng Đơn vị/Phòng Ban;
 - Thực hiện xây dựng và quản lý hệ thống Bản mô tả công việc và tiêu chuẩn chức danh trong toàn hàng;
 - Phối hợp xây dựng, quản lý và thực hiện kế hoạch định biên nhân sự của toàn hàng;
2. Xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống quản lý, đánh giá thành tích CBNV trên toàn hàng.
 - Thực hiện xây dựng và quản lý hệ thống chỉ tiêu hiệu suất cốt lõi (KPIs);
 - Vận hành và quản lý hệ thống đánh giá thành tích, năng lực của CBNV;
 - Thực hiện việc phát triển các công cụ hỗ trợ triển khai công tác quản lý hiệu suất;
 - Thực hiện việc thống kê và phân tích các dữ liệu nhân sự để làm cơ sở cho việc xây dựng, cải tiến các chính sách nhân sự;
3. Thực hiện công tác xây dựng, điều chỉnh, cải tiến các cơ chế chính sách quản trị nguồn nhân lực.
 - Xây dựng kế hoạch triển khai các cơ chế chính sách nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh và từng giai đoạn phát triển nguồn nhân lực;
- Thực hiện xây dựng, điều chỉnh, cải tiến hệ thống ngạch, bậc lương/chức danh, và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi để áp dụng tại OCB;
 - Thực hiện các cơ chế chính sách phúc lợi đối với CBNV (điều chỉnh lương, Bảo hiểm sức khỏe, cổ phiếu ESOP…);
 - Thực hiện xây dựng, cải tiến, triển khai và kiểm soát việc thực hiện các văn bản quy phạm liên quan đến công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Quản lý kinh doanh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành tương đương khác.
 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Có hiểu biết sâu về lĩnh vực phát triển nhân sự.
 • Có kiến thức về JDs, KPIs, năng lực, cơ cấu tổ chức.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...)
 • Kỹ năng quản lý công việc hiệu quả.
 • Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch.
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục.
 • Kỹ năng quản lý xung đột/ mâu thuẫn.

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.