Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Phát triển nguồn nhân lực (phụ trách phân tích dữ liệu, chính sách)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 6 Years
 • Negotiable
 • Human Resources
 • 30/06/2024

Job Description

1. Thực hiện việc cấu trúc dữ liệu, thống kê báo cáo và phân tích dữ liệu nhân sự:
- Chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu báo cáo và phân tích
- Thực hiện xây dựng và tự động hóa các báo cáo nhân sự nội bộ và bên ngoài
- Quản lý data base HR, xây dựng hệ thống báo cáo nhân sự.
- Tham gia cải tiến, hệ thống hóa các quy trình thuộc Trung tâm Nhân sự & Đào tạo
2. Thực hiện công tác xây dựng, điều chỉnh, cải tiến các cơ chế chính sách quản trị nguồn nhân lực.
- Xây dựng kế hoạch triển khai các cơ chế chính sách nhân sự phù hợp với mục tiêu phát triển kinh doanh và từng giai đoạn phát triển nguồn nhân lực;
- Thực hiện xây dựng, điều chỉnh, cải tiến hệ thống ngạch, bậc lương/chức danh, và các chế độ đãi ngộ, phúc lợi để áp dụng tại OCB;
- Thực hiện các cơ chế chính sách phúc lợi đối với CBNV (điều chỉnh lương, Bảo hiểm sức khỏe, cổ phiếu ESOP…);
- Thực hiện xây dựng, cải tiến, triển khai và kiểm soát việc thực hiện các văn bản quy phạm liên quan đến công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực;

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Quản lý kinh doanh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành tương đương khác.
 • Có tối thiểu 4 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Có hiểu biết sâu về lĩnh vực phát triển nhân sự.
 • Có kiến thức về data analytic; cơ chế chính sách nhân sự.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...) và các công cụ/ngôn ngữ phân tích dữ liệu.

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.