Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Phát triển sản phẩm cho vay thế chấp, Khối KHCN

 • Ho Chi Minh, Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Retail, Personal and Financial Service Division, Banking
 • 30/09/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Khảo sát, đánh giá định kỳ thông tin thị trường, thông tin sản phẩm dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh.
 • Thiết kế phát triển sản phẩm/ chương trình cho vay phù hợp với nhu cầu của khách hàng bán lẻ và nhu cầu thị trường.
 • Thực hiện cải tiến và duy trì các sản phẩm/ chương trình cho vay có hiệu quả dựa trên cơ sở phân tích hiệu quả tài chính thông tin phản hồi của khách hàng và của đơn vị kinh doanh.
 • Thực hiện xây dựng chính sách giá cho sản phẩm theo từng thời kỳ.
 • Đào tạo cho Đơn vị kinh doanh về sản phẩm, quy trình trong phạm vi phụ trách.
 • Thực hiện tư vấn, giải quyết các khó khăn vướng mắc của Đơn vị kinh doanh liên quan đến giá, chính sách, định hướng bán hàng.
 • Theo dõi các giới hạn/ ngưỡng kiểm soát của các chương trình/ chính sách, của các sản phẩm dịch vụ; thực hiện cảnh báo sớm và đưa ra/ đề xuất các biện pháp, đầu mối tổ chức/ theo dõi việc thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro.
 • Theo dõi các giới hạn/ ngưỡng kiểm soát của các chương trình/ chính sách, của các sản phẩm dịch vụ; thực hiện cảnh báo sớm và đưa ra/ đề xuất các biện pháp, đầu mối tổ chức/ theo dõi việc thực hiện các biện pháp xử lý rủi ro.
 • Phối hợp với Trung tâm Marketing và truyền thông để xây dựng nội dung truyền thông sản phẩm, chương trình.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...
 • Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm về sản phẩm tín dụng cá nhân.
 • Kỹ năng phân tích, trình bày tốt.
 • Thông thạo các phần mềm ứng dụng, internet.
 • Nhanh nhẹn, chủ động, khả năng làm việc độc lập.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.