Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Phát triển sản phẩm phi tín dụng KHDN, Khối SME

 • Ho Chi Minh, Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • No Degree
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Commercial Banking Division, Banking, Finance / Investment
 • 03/08/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

a. Tham gia xây dựng và triển khai các sản phẩm phi tín dụng KHDN.
- Tham gia xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm phi tín dụng theo phân khúc KH mục tiêu.
- Thu thập và phân tích thông tin thị trường liên quan đến sản phẩm phi tín dụng.
- Tham gia thiết kế, phát triển sản phẩm, dịch vụ tín dụng.
- Xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm dịch vụ ngân hàng bao gồm cả Marketing địa phương, quảng bá vận hành sản phẩm.
b. Đánh giá quá trình triển khai, vận hành sản phẩm phi tín dụng KHDN
- Xây dựng tài liệu đào tạo và tham gia hoạt động đào tạo
- Tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc, khó khăn của ĐVKD trong hệ thống liên quan đến quá trình kinh doanh, vận hành sản phẩm
- Phân tích, đánh giá và đề xuất cải tiến sản phẩm tín dụng theo từng giai đoạn
c. Đánh giá, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của sản phẩm phi tín dụng
- Phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh sản phẩm phi tín dụng
- Tham gia xây dựng và triển khai các chương trình khuyến khích, thúc đẩy bán và nâng cao hiệu quả kinh doanh sản phẩm phi tín dụng.
d. Đánh giá, đề xuất các biện pháp cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Phòng/ Bộ phận
- Tham gia xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Bộ phận
- Triển khai, vận hành các quy trình, hướng dẫn tác nghiệp của Bộ phận
- Tham gia thực hiện các phần công việc trong các quy trình có liên quan đến Phòng/ Bộ phận
- Đánh giá, đề xuất các giải pháp đối với các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động
- Lập các báo cáo có liên quan theo quy định
- Lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo có thẩm quyền

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí phát triển sản phẩm phi tín dụng KHDN
 • Am hiểu hoạt động của NHTM CP và các văn bản liên quan đến phi tín dụng
 • Thành thạo Tin học văn phòng
 • Sáng tạo, có tư duy, phản biện tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.