Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Quản lý mô hình đo lường rủi ro, Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 1 - 5 Years
 • Negotiable
 • Strategy and corporate development division, Banking, Statistics
 • 20/04/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm soát và rà soát tính đủ/thiếu, tính phù hợp của các quy trình hiện tại và thực hiện bổ sung, sửa đổi quy trình khi cần thiết.
 • Xây dựng, đánh giá các mô hình cần thiết trong stress test và cung cấp các dữ liệu liên quan đến mô hình rủi ro.
 • Thực hiện thu thập, phân tích dữ liệu và phát triển mô hình theo các phương pháp thống kê phù hợp.
 •  Thực hiện thu thập và chuẩn bị dữ liệu, lên phương án bổ sung dữ liệu nếu cần thiết (mua ngoài, nhập liệu bổ sung…).
 •  Lên kế hoạch và đề xuất thực hiện, chọn phương án thực hiện mô hình phù hợp (thuê ngoài, tự xây dựng…).
 • Kiểm soát và thực hiện theo dõi, báo cáo chất lượng các công cụ đo lường các loại rủi ro.
 • Kiểm soát ,thực hiện thẩm định cơ sở, phương pháp, giả định và tính hợp lý của các mô hình, công cụ quản lý rủi ro được phát triển bởi bên thứ ba, khối khác trong OCB.
 • Kiểm soát và thực hiện soạn thảo các quy định, quy trình, hướng dẫn cần thiết và triển khai mô hình (chạy thử nghiệm hoặc áp dụng chính thức).
 • Kiểm soát và thực hiện việc tổng hợp phân tích và báo cáo trạng thái danh mục tín dụng định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu liên quan đến mô hình.
 • Kiểm soát, xây dựng và hướng dẫn các quy trình quy định liên quan đến công tác của phòng do bộ phận phụ trách.
 • Kiểm soát,giám sát dữ liệu cung cấp cho báo cáo CAR(nếu có) và phối hợp thực hiện các công việc có liên quan đến kiểm soát báo cáo tỷ lệ an toàn vốn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Toán, Xác suất thống kê, Công nghệ thông tin.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng mô hình hoặc triển khai Basel.
 • Có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, quản trị rủi ro, xác suất thống kê, phân tích dữ liệu.
 • Thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm xử lý, phân tích dữ liệu(R, Python, SAS, SQL).

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.