Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Quản lý rủi ro thanh khoản, Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Banking
 • 31/03/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Theo dõi và giám sát việc tuân thủ quản lý rủi ro thanh khoản phát sinh trong hoạt động kinh doanh của các phòng ban có liên quan.
- Thực hiện xác định các rủi ro liên quan  thanh khoản.
- Tham gia xây dựng hạn mức về quản lý rủi ro thị trường.
- Xây dựng các mô hình VaR, các kịch bản kiểm tra sức chịu đựng, các hậu kiểm tra mô hình cho  rủi ro thanh khoản.
- Thực hiện rà soát hoạt động của các mô hình định lượng áp dụng tại Khối Nguồn vốn và các bộ phận khác.
- Thẩm định các chính sách, sản phẩm, hạn mức về nguồn vốn, đầu tư, kinh doanh tiền tệ.
- Thực hiện việc hỗ trợ xây dựng chính sách và quy trình của các sản phẩm, công cụ thị trường mới.
- Rà soát các báo cáo về độ lệch kỳ hạn, lãi suất,.. và các báo cáo khác.
- Thực hiện việc theo dõi xu hướng rủi ro biến động trên thị trường, các thuộc tính rủi ro của danh mục đầu tư và các rủi ro lớn khác.
- Thực hiện các báo cáo liên quan đến quản lý rủi ro thanh khoản.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh. Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ FRM hoặc CFA
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về quản lý rủi ro.
- Có kiến thức về quản lý rủi ro thanh khoản.
- Hiểu biết rộng về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và cơ cấu tổ chức các ngân hàng khác nhau.
- Anh Văn giao tiếp tốt (nói, viết).
- Thành thạo phần mềm văn phòng (Microsoft of Word, Excel, Powerpoint, Access).
- Thành thạo SQL, các công cụ thống kê như SPSS, SAS hoặc MATLAB. Biết viết VBA sẽ là một lợi thế.
- Tự tin, nhiệt huyết, năng động, có tính tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần làm việc nhóm, làm việc độc lập với cường độ cao.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.