Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Quản lý rủi ro tín dụng, Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 4 Years
 • Negotiable
 • Retail, Banking, Finance / Investment
 • 31/05/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm soát, nghiên cứu và xây dựng khung quy định và chính sách quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân/doanh nghiệp theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Phòng.
 • Kiểm soát và thực hiện đánh giá, điều chỉnh khẩu vị rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng đối với khách hàng, nhóm khách hàng cá nhân/doanh nghiệp.
 • Thực hiện kiểm soát  các báo cáo đánh giá rủi ro của các thành viên trong bộ phận theo sự phân công..
 • Thực hiện thẩm định các biện pháp quản lý rủi ro đối với các chính sách, chương trình, sản phẩm liên quan đến hoạt động cấp tín dụng của khách hàng cá nhân/doanh nghiệp ở mức độ phức tạp.
 • Thực hiện xây dựng cơ chế và thẩm quyền phê duyệt tín dụng, thực hiện thẩm định đánh giá giao thẩm quyền phê duyệt đồi với khối khách hàng cá nhân/doanh nghiệp.
 • Thực hiện soạn thảo nội dung truyền thông, đào tạo và nâng cao nhận thức về quản lý rủi ro tín dụng đối với khách cá nhân/doanh nghiệp.
 • Nhận diện các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế,...
 • Kinh nghiệp từ 2 - 3 năm trong lĩnh vực ngân hàng vị trí quản lý rủi ro tín dụng; soạn thảo chính sách/quy trình/quy định liên quan đến quản lý rủi ro hoặc phát triển sản phẩm tín dụng.
 • Có kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, sản phẩm tín dụng cá nhân/doanh nghiệp.
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
 • Thành thạo Tin học văn phòng.

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.