Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Quản trị hiệu suất, Khối SME

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Corporate banking Division, Commercial Banking Division, Banking, Statistics
 • 29/02/2024

Job Description

Xây dựng,quản trị từ điển dữ liệu:

 • Tiếp nhận yêu cầu nghiệp vụ từ đó xây dựng và quản trị các bảng mapping rule, phương pháp luận trong việc xây dựng báo cáo, phân tích
 • Tiếp nhận yêu cầu nghiệp vụ từ đó xây dựng hệ thống từ điển dữ liệu, mối quan hệ các bảng biểu trên hệ thống datamart, luồng dữ liệu tạo ra báo cáo, phân tích

Xây dựng, quản trị tài liệu thuật ngữ nghiệp vụ, kinh doanh 

 • Tìm hiểu hệ thống dữ liệu, luồng phân tích nghiệp vụ, xây dựng, phân loại bộ chỉ tiêu tài chính, chỉ tiêu kinh doanh.
 • Phân tích, lưu trữ các phương pháp luận dùng trong phân tích tài chính, phân tích kinh doanh.

Đầu mối tiếp nhận yêu cầu và xử lý dữ liệu

 • Tiếp nhận yêu cầu và xử lý dữ liệu, hỗ trợ, đánh giá impact, đảm bảo việc sử dụng dữ liệu trong nhu cầu phân tích tài chính, phân tích kinh doanh, đúng luồng, đúng phạm vi, và đúng dealine
 • Đầu mối tiếp nhận, xử lý các yêu cầu dữ liệu tương tác của các bộ phận khác vs teams
 • Đầu mối trung gian giữa data architect và data engineer đảm bảo dự án xây dựng datamart thực hiện đúng deadline, chất lượng cam kết

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế, Toán thống kê...hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Am hiểu về hệ thống dữ liệu ngân hàng, tổ chức tài chính… Nếu đã từng tham gia các dự án DWH ở các tổ chức là 1 lợi thế  
 • Am hiểu về Sản phẩm ,phân khúc khách hàng, kênh bán ..., hệ thống ghi nhận kế toán ngân hàng là một lợi thế
 • Đã từng work với vai trò là BA là một lợi thế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.