Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Quản trị nợ, Khối KHDN lớn CIB

 • Ho Chi Minh (District 2)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Strategy and corporate development division, Corporate banking Division, Commercial Banking Division
 • 31/08/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1.Nhận diện, quản lý và cảnh báo sớm các khoản nợ quá hạn/nợ xấu

- Phân tích nợ quá hạn, dự báo và đánh giá xu hướng phát sinh nợ cho các trung tâm/ phòng trực thuộc Khối trong định hướng kinh doanh của Khối;

- Vận hành chế tài nợ quá hạn định kỳ tháng, quý, năm và đề xuất các biện pháp phòng ngừa rủi ro nợ quá hạn phát sinh;

- Khuyến nghị cải tiến hoạt động cảnh báo sớm rủi ro đảm bảo phù hợp danh mục khách hàng khối CIB;


2.Hỗ trợ công tác thu hồi nợ quá hạn/ nợ xấu của Khối

- Thiết lập, triển khai hành lang văn bản liên quan nghiệp vụ/ quy trình thu hồi nợ của khối;

- Hoạt động hỗ trợ liên quan đến xử lý nợ quá hạn:

+ Phối hợp cùng các phòng ban liên quan thực hiện xây dựng, giao chỉ tiêu, theo dõi và đánh giá chỉ tiêu thu hồi nợ đối với các Đơn vị kinh doanh và nhân sự chuyên trách thu hồi nợ tại khối CIB;

+ Đầu mối Khối hỗ trợ đơn vị kinh doanh trong việc trình chi phí thu hồi nợ; miễn giảm lãi nợ quá hạn và các biện pháp xử lý nợ liên quan thuộc phạm vi quản lý của khối;

+ Giám sát tuân thủ và vận hành quy trình thu hồi nợ, các chương trình thu hồi nợ của Khối;

- Thực hiện các báo cáo nợ quá hạn nội bộ khối và các phòng ban khác theo yêu cầu.

- Trực tiếp/ phối hợp tham gia thu hồi nợ cùng đơn vị kinh doanh các khoản nợ quá hạn từ 1 – 59 ngày hoặc thuộc trong phân định trách nhiệm được quy định theo danh mục được GĐK và TGĐ giao trong từng thời kỳ;


3.Kiểm tra, giám sát chất lượng hồ sơ tín dụng; Là đầu mối báo cáo tuân thủ, giám sát, đôn đốc khắc phục vi phạm tuân thủ tại Khối CIB

- Xây dựng kế hoạch, chuyên đề kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng của Khối;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng với danh mục Khối, định kỳ/ đột xuất theo kế hoạch/ chuyên đề hoặc yêu cầu từng thời kỳ;

- Đầu mối triển khai hoặc phối hợp cùng phòng ban nghiệp vụ trong việc theo dõi/ đôn đốc và báo cáo khắc phục vi phạm tuân thủ của Khối được ghi nhận từng thời kỳ;


4.Quản lý và cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Khối CIB

- Xây dựng, quản trị vận hành và kiểm soát thực hiện các quy định, quy trình, mẫu biểu, công cụ...;

- Phối hợp xây dựng, quản trị vận hành và kiểm soát các hệ thống công nghệ liên quan;

- Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh liên quan;

- Lập các báo cáo có liên quan liên quan;

- Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh liên quan;

Job Requirement

- Bằng cấp:  Đại học trở lên, Chuyên ngành: Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị, Thương mại, Ngoại thương, Tài chính, Kế toán…
- Số năm kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ngân hàng mảng KHDN, ưu tiên phân khúc KHDN lớn CIB, LC, có kinh nghiệm trong mảng Thu hồi nợ KHDN là một lợi thế.

Gửi CV ứng tuyển hoặc liên lạc MsPhương - Zalo/SMS/Call 0969154339 - phuongnth15@ocb.com.vn đểđược tư vấn và hỗ trợ tuyển dụng

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.