Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Quản trị nợ và danh mục, Khối KHDN SME

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Corporate banking Division, Commercial Banking Division, Financial Institution Division, Banking, Statistics, Finance / Investment
 • 29/02/2024

Job Description

 • Quản trị danh mục khách hàng tín dụng toàn Khối SME:
 • Phối hợp/Góp ý/Tham gia Xây dựng các Văn bản, quy định quản lý danh mục tín dụng.
 • Tham gia dự án nâng cao công tác quản trị rủi ro
 • Tham gia xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tín dụng nội bộ và khai thác hệ thống thông tin tín dụng của ngân hàng.
 • Phân tích, đo lường, đánh giá, quản trị rủi ro tín dụng toàn danh mục tại Khối và từ đó đưa ra khuyến nghị, giải pháp để khắc phục/ hạn chế/ phòng ngừa rủi ro.
 • Tiếp nhận, Tổng hợp và cân đối, kiểm soát room giải ngân - thu nợ.
 • Triển khai, tracking theo dõi xếp hạng tín dụng của danh mục toàn Khối.
 • Kiểm soát ngưỡng rủi ro hoạt động theo quy định:
 • Xây dựng và kiểm soát tuân thủ các ngưỡng rủi ro đối với các nhóm danh mục khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: danh mục nợ, danh mục theo định hướng tín dụng, danh mục tín dụng theo cam kết, danh mục theo nhóm khách hàng, danh mục khách hàng hiệu quả, v..v…
 • Thực hiện phân tích ngành, đề xuất đưa ra các cảnh báo rủi ro ngành phục vụ công tác định hướng tín dụng, điều chỉnh chính sách cấp tín dụng của ngân hàng.
 • Theo dõi và xử lý các danh mục khách hàng vượt ngưỡng rủi ro.
 • Đầu mối Khối SME thực hiện các báo cáo  định kỳ và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu cho NHNN, BLĐ Khối,và Các Phòng/ban liên quan (KSTT, RRHĐ, QLRRTD…):
 • Thực hiện phân tích và báo cáo danh mục (Vintage, flowrate, 30+3MOB, 60+3MOB…)
 • Cung cấp, theo dõi các báo cáo hạn mức, trích lập dự phòng, nhóm nợ CIC, tăng trưởng tín dụng, cơ cấu nợ….
 • Chịu trách nhiệm báo cáo danh mục đặc thù Jica, báo cáo danh mục quá hạn rủi ro….
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị, Thương mại, Ngoại thương, Bảo hiểm, Tài chính, Kế toán, Marketing, Quản lý.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương.
 • Thông thạo tin học văn phòng, đặc biệt Excel chuyên sâu. Biết sử dụng thành thạo 1 trong các ngôn ngữ như: SQL, VBA, Python, R…là một lợi thế.
 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của phân khúc SME
 • Nắm bắt và am hiểu về quy trình, quy chế của ngành Ngân hàng và quy định của pháp luật.
 • Có kiến thức cơ bản về các phần mềm báo cáo dữ liệu (Data visualizatiob tools) như BI, PowerBI, Tableau….
 • Kiến thức về quản trị nợ, xử lý nợ xấu, nợ quá hạn.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.