Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Tiền lương và phúc lợi (phụ trách mảng bảo hiểm)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Law / Legal Services, Banking, Human Resources
 • 31/05/2024

Job Description

 • Thực hiện việc Thanh toán lương, thưởng, phụ cấp cho CBNV theo quy định
 • Thực hiện báo cáo nhân sự về chi phí, thu nhập, chế độ phúc lợi
 • Thực hiện Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục khai báo, thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ phúc lợi cho CBNV
 • Thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân toàn hệ thống
 • Triển khai và hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác của bộ phận
 • Ghi nhận và đề xuất giải pháp xử lý các rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động của bộ phận
 • Thực hiện số hóa và hoàn thiện hóa các quy trình nhân sự và đào tạo

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân lực, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
 • Tối thiểu từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã làm việc tại ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước
 • Hiểu biết sâu về Luật lao động, Bảo hiểm, Thuế
 • Thành thạo MS Office: Word, Excel, Powerpoint
 • Bảo mật thông tin công việc, cẩn thận, trung thực

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.