Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Tố tụng, Phòng Pháp chế

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 6 Years
 • Negotiable
 • Law / Legal Services, Banking
 • 29/02/2024

Job Description

 • Đại diện hoặc tư vấn/hướng dẫn về mặt pháp lý cho đại diện của OCB tham gia tố tụng tại các cơ quan tố tụng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác (ngoại trừ các vụ án, vụ việc liên quan hoạt động của Phòng Xử lý nợ).
 • Triển khai hoặc trực tiếp triển khai việc cung cấp thông tin, hồ sơ cho các cơ quan quản lý nhà nước.
 • Tư vấn đăng ký kinh doanh đối với hoạt động đăng ký kinh doanh của OCB.
 • Thực hiện các yêu cầu của Khách hàng liên quan đến tài sản thế chấp tại OCB.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc Pháp chế.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật.
 • Có kinh nghiệm từ 03 năm vị trí tương đương.
 • Chuyên về tín dụng, kế toán, dịch vụ khách hàng, có kiến thức về các lĩnh vực khác trong ngân hàng.
 • Tuân thủ kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
 • Trung thực, khách quan, cẩn thận.
 • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm với cường độ cao và áp lực về thời gian.
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.