Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - CVCC Tự doanh liên ngân hàng (Senior FX Trader)

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Negotiable
 • Strategy and corporate development division, Securities, Customer Service, Commercial Banking Division, Banking, Treasury Division, Consulting, Finance / Investment
 • 31/07/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

CHỨC NĂNG

 • Thực hiện và báo cáo việc kinh doanh ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng.
 • Tham mưu cho Trưởng bộ phận chiến lược kinh doanh ngoại hối trên thị trường liên ngân hàng
 • Thực hiện cân đối nguồn ngoại tệ và hàng hóa trên toàn hệ thống

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

 • Thực hiện nghiên cứu, soạn thảo các quy trình, quy định, thông báo, hướng dẫn về hoạt động ngoại tệ và hàng hóa trên liên ngân hàng.
 • Quản lý việc xử lý trạng thái ngoại tệ và hàng hóa trên toàn hệ thống OCB.
 • Phân tích, nhận định tình hình thị trường. Tư vấn, tham mưu chiến lược kinh doanh ngoại tệ và hàng hóa trên thị trường liên ngân hàng.
 • Giám sát các giao dịch ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng.
 • Quản lý danh mục khách hàng và duy trì mối quan hệ với khách hàng.
 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng và phát triển sản phẩm, dịch vụ về ngoại tệ và hàng hóa và bán chéo sản phẩm
 • Theo dõi và cân đối trạng thái ngoại tệ và hàng hóa hàng ngày của toàn hệ thống.
 • Thực hiện các báo cáo liên quan theo định kỳ hoặc đột xuất.
 • Tham mưu chính sách tỷ giá cho cấp Quản lý.
 • Giám sát việc thực hiện các báo cáo liên quan đến bộ phận Tự doanh định kỳ hoặc đột xuất.
 • Thực hiện lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Job Requirement

 • Bằng Đại học ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan
 • Có kiến thức chuyên môn về Tài chính tiền tệ
 • Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực liên quan như thị trường vốn, thanh toán quốc tế,…
 • Am hiểu về luật Quản lý ngoại hối của NHNN
 • Tư duy logic và khả năng phân tích
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.