Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Giám đốc phát triển sản phẩm tín dụng, Khối KHDN

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Personal and Financial Service Division, Commercial Banking Division, Law / Legal Services, Banking
 • 15/04/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Phát triển các Sản phẩm tín dụng phục vụ các khách hàng thuộc phân khúc của Khối KHDN theo quy trình PTSP của OCB
- Phát triển các công cụ bán hàng hỗ trợ các Trung tâm KHDN triển khai Sản phẩm tín dụng theo sự phân công của Trưởng / Phó phòng PTSP
- Quản lý và vận hành Sản phẩm tín dụng và các công cụ bán hàng của Khối KHDN theo sự phân công của Trưởng / Phó phòng PTSP
- Quản lý và cải tiến các hệ thống, quy trình và nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực quản lý
- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khác do cấp trên giao từng thời kỳ

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Ngoại thương, Bảo hiểm, Tài chính, Kế toán, Marketing
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực Tài chính -  Ngân hàng (Đối với vị trí giám đốc)
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm, trong đó có ít nhất 3 năm liên quan trong lĩnh vực Tài chính -  Ngân hàng (Đối với vị trí CVCC)
- Kiến thức chung về Tài chính - Ngân hàng.
- Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của phân khúc CB
- Có kiến thức tốt về Kinh tế vĩ mô, vi mô, chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.
- Nắm bắt và am hiểu về quy trình, quy chế của ngành Ngân hàng và quy định của pháp luật.
- Toiec 550 điểm hoặc bằng cấp tương đương;

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.