Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - KSV Thanh toán nước ngoài, Phòng Thanh toán

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 6 Years
 • Negotiable
 • Corporate banking Division, Commercial Banking Division, Banking, Finance / Investment
 • 20/02/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Kiểm tra và phệ duyệt giao dịch tác nghiệp thanh toán nước ngoài(chuyển tiền đi, đến, giao dịch tra soát).
 • Kiểm tra và phê duyệt  giao dịch chuyển tiền qua kênh Ngân hàng điện tử/giao dịch điều chuyển vốn.
 • Kiểm soát việc tư vấn giao dịch chuyển tiền nước ngoài.
 • Chịu trách nhiệm phân quyền sử dụng , hệ thống SWIFT.
 • Kiểm tra và phê duyệt báo cáo về hoạt động thanh toán.
 • Kiểm tra/soạn thảo việc xây dựng và tổ chức vận hành các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động của Phòng.
 • Tham gia điều chỉnh các tính năng, chương trình, hệ thống thanh toán của Phòng đặc biệt là nghiệp vụ chuyển tiền nước ngoài.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Ngân hàng, Kinh tế, Ngoại thương.
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm chuyển tiền nước ngoài.
 • Trình độ Anh Văn: Toeic 600. IELTS 5.5
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng.
 • Tác phong chuyên nghiệp, giao tiếp tốt, hòa đồng.

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.