Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Nhân viên Marketing

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • No Experience
 • Negotiable
 • Marketing Division, Banking, Advertising / PR / Communications, Marketing
 • 20/10/2022

Job Description

 • Quản lý hồ sơ, tài liệu và tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục của Phòng Marketing.
 • Hỗ trợ cấp quản lý trong việc theo dõi tiến độ các dự án/chiến dịch Marketing của OCB.
 • Hỗ trợ cấp quản lý theo dõi nội dung mạng xã hội và chiến dịch thương hiệu.
 • Hỗ trợ cấp quản lý phối hợp với các phòng ban nội bộ và agency để triển khai các chiến dịch Marketing.
 • Theo dõi việc thực hiện quy trình Marketing.
 • Theo dõi ngân sách phòng ban.
 • Theo dõi phân tích dữ liệu sản phẩm, thị trường, phối hợp thực hiện các báo cáo của phòng ban.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng trở lên chuyên ngành Marketing, PR, Kinh tế, Tài chính ngân hàng,...hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có khả năng giao tiếp hiệu quả, sẵn sàng học hỏi.
 • Làm việc có kế hoạch và quản lý tốt thời hạn công việc.
 • Yêu thích công việc Marketing, quan tâm tới chi tiết.
 • Có khả năng làm việc nhóm.
 • Khuyến khích các ứng viên mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm dưới 2 năm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.