Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - NHS - CV/ CVCC Phân Tích Dữ Liệu Số (Senior Digital Data Analyst - Digital banking center)

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking, Statistics
 • 28/02/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 • Xây dựng và quản lý MIS, phân tích dữ liệu và hành vi khách hàng  
 • Phân tích hoạt động kinh doanh và chất lượng dịch vụ của Ngân hàng số, hành vi thói quen tiêu dùng của khách hàng số.
 • Cung cấp insight cho các bộ phận liên quan của ngân hàng số   
 • Báo cáo và chịu trách nhiệm công việc trực tiếp trước Giám đốc dữ liệu số     
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp Quản lý phân công

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Toán Tin / CNTT / Hệ thống thông tin.
 • Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực Database
 • Kiến thức chuyên môn về MIS, cơ sở dữ liệu.
 • Có kiến thức cơ bản về ngân hàng số.
 • Kiến thức chuyên môn về phân tích dữ liệu, model ra quyết định.
 • Có kiến thức về các cơ sở dữ liệu: Oracle, SQL server"              
 • Yêu thích công nghệ, số hóa
 • Có kỹ năng làm việc nhóm
 • Ưu tiến Tốt nghiệp CNTT, Toán Tin, Hệ thống thông tin.

 • Có kinh nghiệm làm trong bộ báo cáo / phân tích dữ liệu

 • Có đam mê yêu thích nghiên cứu thị trường công nghệ dữ liệu, big data

 • Có tư duy chiến lược trong việc ứng dụng phân tích dữ liệu để phát triển và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.