Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Quản lý đội Khách hàng doanh nghiệp CIB

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Competitive
 • Sales / Business Development, Sales and Distribution Division, Corporate banking Division, Commercial Banking Division, Financial Institution Division, Treasury Division
 • 31/12/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Thực hiện các hoạt động tiếp thị, bán hàng và quản lý danh mục khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ do OCB cung cấp và/hoặc phân phối theo phân khúc khách hàng doanh nghiệp trong từng thời kỳ:

 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng;
 • Thực hiện tiếp thị và phát triển khách hàng;
 • Thực hiện hướng dẫn, giới thiệu và cung cấp sản phẩm dịch vụ do OCB cung cấp và/hoặc phân phối cho khách hàng;
 • Thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin khách hàng chính xác, kịp thời để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Chi nhánh và toàn hệ thống OCB;
 • Đánh giá định kỳ nhu cầu thị trường và địa bàn để tham mưu kế hoạch bán hàng cho Giám đốc Trung tâm.

2. Thực hiện thu thập hồ sơ, đánh giá và đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng:

 • Tiếp xúc khách hàng, thu thập hồ sơ, kiểm tra tình hình kinh doanh và khả năng tài chính của khách hàng;
 • Thu thập hồ sơ tài sản thẩm định giá, khảo sát thực tế tài sản bảo đảm, gửi đề nghị yêu cầu thẩm định giá (nếu có);
 • Đề xuất cấp tín dụng cho khách hàng;
 • Tham gia thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng cầm cố, thế chấp và đăng ký giao dịch bảo đảm theo phân công của trưởng đơn vị.

3. Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng và hướng dẫn, kiểm soát khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục cho vay và sau cho vay theo quy định của pháp luật và OCB:

 • Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, theo dõi và chăm sóc khách hàng;
 • Hướng dẫn và kiểm soát khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục cấp tín dụng và sau khi cấp tín dụng theo quy định của pháp luật và OCB;
 • Thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi của khách hàng về ý kiến đóng góp, khiếu nại.

4. Thực hiện các hoạt động sau cấp tín dụng và quản lý khoản tín dụng theo quy định:

 • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục bảo đảm tiền vay (nếu có);
 • Kiểm tra, đánh giá tiến độ và kết quả phương án sử dụng vốn, các điều kiện cho vay trong suốt quá trình cho vay khách hàng;
 • Đề xuất việc xử lý khoản vay và tài sản bảo đảm tiền vay.

5. Thực hiện các hoạt động nhắc nợ và xử lý nợ của khách hàng theo quy định của OCB:

 • Thực hiện đôn đốc khách hàng trả vốn lãi đúng kỳ hạn và thực hiện các cam kết;
 • Tham gia xử lý nợ của khách hàng theo quy định của OCB;
 • Báo cáo đánh giá chất lượng tín dụng tại Đơn vị.

6. Quản lý thực hiện chỉ tiêu bán hàng của Đội và của cá nhân

7. Quản lý công tác vận hành tại Đội:

 • Hỗ trợ triển khai các kế hoạch hành động của Đội bán hàng theo sự điều phối của Giám đốc CIB;     
 • Nhận diện, kiểm soát và xử lý rủi ro phát sinh thuộc phạm vi hoạt động của Đội;        
 • Theo dõi công việc và hiệu suất của các Đội bán hàng, Nhân viên kinh doanh tại Đội;
 • Hỗ trợ điều hành phân công và kết nối các thành viên trực thuộc Đội thực hiện các công việc hằng ngày theo kế hoạch đã đề ra;         
 • Thực hiện các báo cáo có liên quan theo quy định của Khối;    
 • Lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh của Đội.

8.  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do cấp trên giao.      

Job Requirement

 1. Bằng cấp: Đại học trở lên
 2. Kinh nghiệm: Từ 05 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trở lên. Trong đó, ưu tiên 2 năm làm quản lý cấp trung trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng hoặc vị trí tương đương.
 3. Kiến thức:     
 • Kiến thức chung về Tài chính - Ngân hàng.
 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của phân khúc khách hàng doanh nghiệp
 • Nắm bắt và am hiểu về quy trình, quy chế của ngành Ngân hàng và quy định của pháp luật. 

 

Gửi CV ứng tuyển hoặc liên lạc Ms Phương - Zalo/SMS/Call 0969154339 - phuongnth15@ocb.com.vn để được tư vấn và hỗ trợ tuyển dụng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.