Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - TBP Phân tích tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 7 Years
 • Negotiable
 • Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Banking, Statistics, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
 • 31/05/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Quản lý, giám sát, phân tích, đánh giá kế hoạch, tình hình tài chính của OCB.
 • Cung cấp các thông tin, số liệu do Phòng TCKH quản lý từng thời kỳ cho các phòng ban liên quan đến nhà đầu tư.
 • Định kỳ thực hiện báo cáo đánh giá, phân tích kết quả hoạt động của OCB nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư.
 • Đầu mối thu thập và cung cấp thông tin cho đối tác chiến lươc khác
 • Xây dựng, hướng dẫn và triển khai thực hiện các quy trình,quy định liên quan đến công tác của Phòng.
 • Đề xuất, lập kế hoạch và triển khai các dự án cải tiến quy trình, hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán/ Ngân hàng, Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan.
 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, trong đó hơn 01 năm giữ vị trí team leader.
 • Có kiến thức tốt về tài chính ngân hàng, kế toán. Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ CFA, ACCA, CMA.
 • Tin học văn phòng nâng cao, đặc biệt là excel, powerpoint. Có kiến thức về Tableau, PowerBI, VBA, và các ngôn ngữ lập trình khác là lợi thế.

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.