Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Thực tập sinh Quan hệ nhà đầu tư IR, P. Tài chính kế hoạch

 • Ho Chi Minh
 • Student / Internship
 • Freelance
 • No Degree
 • Negotiable
 • Banking, Treasury Division, Accounting and Finance Division
 • 15/08/2024

Job Description

 • Hỗ trợ thực hiện báo cáo tuần, tháng, quý và các báo cáo khác theo yêu cầu liên quan đến quan hệ nhà đầu tư
 • Nhập liệu, thu thập dữ liệu.
 • Các công việc khác theo yêu cầu và hướng dẫn của cấp quản lý.

Job Requirement

 • Sinh viên năm 3 hoặc năm cuối đang theo học các chuyên ngành về Kế toán, Tài chính, Ngân hàng.
  • Kỹ năng tin học văn phòng tốt (Excel, Powerpoint)
  • Tiếng Anh trình độ trung cấp trở lên (TOEIC 600).
  • Tư duy logic, và kỹ năng viết luận tốt.

   

  Thanks for joining our Talent Network,

  By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

  Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.