Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Trưởng bộ phận/ CVCC Đầu tư giấy tờ có giá - Phòng Đầu tư

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • 3 Years
 • Negotiable
 • Sales / Business Development, Securities, Banking, Treasury Division, Finance / Investment
 • 29/06/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1/ Về nghiệp vụ Đầu tư/Trading Giấy tờ có giá (gồm Trái phiếu, Chứng chỉ tiền gửi,…): 80% khối lượng CV
- Triển khai, quản lý hoạt động đầu tư và kinh doanh Giấy tờ có giá do các TCTD phát hành (Bao gồm các việc tiếp xúc khách hàng, thường xuyên liên lạc với các đối tác - là các Ngân hàng, tổ chức định chế tài chính -  để nắm nhu cầu và tìm kiếm giao dịch Giấy tờ có giá trên thị trường,...)
- Đề xuất/trình phê duyệt và thực hiện đầu tư, kinh doanh Giấy tờ có giá;
- Quản lý danh mục, kiểm soát rủi ro và thực hiện các nghiệp vụ bảo toàn vốn đã đầu tư;
- Tìm kiếm cơ hội thực hiện Repo/Reverse Repo kỳ hạn ngắn các Giấy tờ có giá;
- Giải quyết và đề xuất phương án xử lý đến Ban Lãnh đạo khi phát sinh các vấn đề có khả năng rủi ro cao liên quan đến hoạt động của bộ phận mình phụ trách;
- Quản lý đội nhóm
- Các công việc khác: Thường xuyên update về sản phẩm dịch vụ mới trên thị trường; Đưa ra các đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả đầu tư/trading; ….                                   
2/ Về nghiệp vụ Phát hành Giấy tờ có giá: 10% Khối lượng CV
- Đứng ở vai trò hỗ trợ thực hiện các việc:
- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền thông qua phương án phát hành Giấy tờ có giá để huy động vốn;
- Tìm kiếm nhà đầu tư, chào bán, thực hiện các đợt phát hành theo phương án đã duyệt và theo kế hoạch phát hành;
- Thực hiện các công việc liên quan đến khâu hậu phát hành

3/ Các công việc chung: 10% Khối lượng CV
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo yêu cầu và báo cáo trực tiếp ngay đến cấp Quản lý trực tiếp khi phát sinh các vấn đề có khả năng rủi ro     
- Quản lý danh mục cổ phiếu, góp vốn cổ phần: thực hiện các báo cáo khi có phát sinh, đề xuất lập dự phòng cuối năm,...
- Xây dựng và phát triển các sản phẩm liên quan đến hoạt động của Phòng, Bộ phận;
- Xây dựng và tổ chức vận hành các quy trình, hướng dẫn tác nghiệp nội bộ Phòng theo sự phân công của Trưởng phòng;

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hành, Kinh tế, Đầu tư, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
- Từ 3 năm kinh nghiệm ở mảng đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá ở các ngân hàng, định chế tài chính khác
- Kiến thức chuyên sâu về đầu tư tài chính, tài chính ngân hàng, tài chính tiền tệ.
- Hiểu biết  Pháp luật chuyên ngành trong lĩnh vực phát hành và đầu tư trái phiếu/chứng chỉ tiền gửi, tài chính, ngân hàng.
- Có sự nhạy bén, nắm bắt được biến động lãi suất/cung cầu của thị trường đầu tư kinh doanh Giấy tờ có giá (Have good business sense);
- Biết giải quyêt vấn đề; Có tinh thần trách nhiệm cao; Xử lý công việc nhanh;
- Tuân thủ kỷ luật; Đạo đức tốt.
- Tiếng Anh giao tiếp
- Thành thạo tin học văn phòng

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.