Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Legal Division, Law / Legal Services, Banking, Consulting, Finance / Investment
 • 29/02/2024

Job Description

 • Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.
 • Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.
 • Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.
 • Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
 • Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
 • Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật.
 • Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.
 • Có kiến thức về PCRT, FATCA, PCTN, PCKB, TTKB và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Hiểu biết về Core banking, phần mềm PCRT.
 • Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
 • Trung thực, khách quan, cẩn thận.
 • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.
 • Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.