Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Trưởng bộ phận Quản lý kênh phân phối (Phát triển mạng lưới), Khối vận hành

 • Ha Noi
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Competitive
 • Legal Division, Sales and Distribution Division, Strategy and corporate development division, Law / Legal Services
 • 1
 • 31/12/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Là đầu mối triển khai kế hoạch phát triển mạng lưới (PTML) của ngân hàng.
- Phụ trách mở/đóng/tái định vị các Chi nhánh và Phòng Giao dịch trên quan điểm kinh doanh và điều phối; cơ hội mở ra, đánh giá tài sản, phê duyệt các dự án (nội dung và ngân sách). Giám sát quá trình thực hiện để đưa vào vận hành.
- Phối hợp TTT phụ trách quản lý chung ATM trên quan điểm kinh doanh và điều phối: Đánh giá các địa điểm và giám sát quá trình thực hiện để đưa vào vận hành.
- Phụ trách thiết lập các qui trình mở/đóng/tái định vị các Chi nhánh và PGD.
- Thu thập thông tin, số liệu, các báo cáo thống kê… để thực hiện các nhiệm vụ phát triển mạng lưới hoạt động Ngân hàng và lập báo cáo định kỳ/phát sinh về các hoạt động liên quan đến phát triển mạng lưới hoạt động của Ngân hàng.
2. Phối hợp với Khối/ĐVKD khảo sát, tìm kiến địa điểm phù hợp về pháp lý,  đảm bảo hiệu quả kinh doanh và trình cấp thẩm quyền phê
duyệt.
- Khảo sát và đánh giá các địa điểm về vị trí, pháp lý, điều kiện kinh doanh của các địa điểm thuê.
- Đàm phán thương thảo và ký kết các Hợp đồng thuê đúng quy định của NHNN và OCB.
- Là đầu mối đàm phán/thương thảo với chủ nhà trong mọi vấn đề liên quan đến mặt bằng thuê bao gồm gia hạn, mở rộng, thu hẹp, thanh lý, dừng HĐ và  trước hạn và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
3, Lập hồ sơ cấp phép phát triển mạng lưới và thực hiện xin cấp phép của các cơ quan chức năng:
- Lập đề án, hồ sơ mở mới mạng lưới theo kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng hàng năm theo quy định.
- Lập hồ sơ xin cấp phép di dời/thay đổi tên/ địa chỉ/dừng hoạt động của các Chi nhánh, Phòng giao dịch và ATM.

- Lập hồ sơ cấp mã chi nhánh, theo dõi và cập nhật việc thay đổi thông tin các đơn vị cho cơ quan quản lý
- Quản lý việc thay đổi ĐKKD của các đơn vị mạng lưới toàn hệ thống và hỗ trợ các đơn vị về thủ tục pháp lý, hồ sơ trong quá trình thực hiện.
- Thực hiện việc công bố thông tin liên quan đến PTML theo quy định của UBCKNN.
4. Quản lý chung về công việc, nhân sự trực thuộc bộ phận và là đầu mối với các phòng ban liên quan trong việc phát triển mạng lưới.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học (ưu tiên các chuyên ngành về Hành chính, kiến trúc, xây dựng)
- Đã có kinh nghiệm 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan, 02 năm ở vị trí quản lý.
- Có mối quan hệ và tương tác sâu rộng với cơ quan chính quyền, các cấp từ trung ương đến địa phương (khu vực Bắc, Trung, Nam), như NHNN, UBND, CA PCCC,...
- Am hiểu quy trình hồ sơ thủ tục liên quan đến xin cấp phép hoạt động các địa điểm kinh doanh (mở mới, di dời, ngưng hoạt động,...) của ngân hang
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, chịu được áp lực cao trong công việc, làm việc nhóm, sẵn sàng đi công tác và làm việc ngoài giờ.
- Làm việc tại Văn phòng hội sở OCB Miền Bắc (The West) - Số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng: Call/Zalo: Ms Phương 0969154339 hoặc gửi CV ứng tuyển qua website/qua email Phuongnth15@ocb.com.vn

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.