Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Trưởng bộ phận Quản trị rủi ro công nghệ và thẻ, Khối Quản lý rủi ro

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 6 Years
 • Negotiable
 • IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking, Statistics, IT and Operation Division
 • 30/06/2024

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện/kiểm soát việc nhận dạng và đánh giá rủi ro hoạt động trước khi ban hành/chỉnh sửa các chính sách, sản phẩm, quy định, quy trình nghiệp vụ, trước khi triển khai hoạt động thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ, ngân hàng số, thẻ.
 • Thực hiện/kiểm soát nhận dạng và đánh giá rủi ro hoạt động trước khi phát triển các ứng dụng, thay đổi công nghệ liên quan sản phẩm ngân hàng số, thẻ.
 • Phối hợp với Tuyến phòng thủ thứ 1 và Tuyến phòng thủ thứ 3 liên quan công tác quản trị rủi ro hoạt động cho toàn hàng,
 • Hướng dẫn, giám sát Tuyến phòng thủ thứ 1 thực thi hiệu quả các công cụ quản trị rủi ro hoạt động và tuân thủ các quy định quản trị rủi ro hoạt động liên quan.
 • Thực hiện/kiểm soát tiếp nhận báo cáo từ các bên liên quan về sự cố, vấn đề rủi ro hoạt động liên quan công nghệ, thẻ và phối hợp, tư vấn các bên liên quan phân tích nguyên nhân và đưa ra phương án xử lý.
 • Thực hiện/Kiểm soát việc thực hiện các chuyên đề nhằm phát hiện, giảm thiểu rủi ro hoạt động cũng như tăng tính hiệu quả cho công tác vận hành mà vẫn đảm bảo quản trị rủi ro trong các lĩnh vực hoạt động của ngân hàng, trong lĩnh vực công nghệ, an ninh thông tin, ngân hàng số, thẻ.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của TP.QLRRHĐ phù hợp với vai trò của tuyến phòng thủ thứ 2 trong công tác quản trị rủi ro hoạt động.
 • Thực hiện/kiểm soát việc xây dựng và hướng dẫn thực hiện các quy trình, quy định liên quan đến công tác của Bộ phận.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin/ Tài chính/ Ngân hàng/ Kế toán/ Kiểm toán hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm làm việc từ 04 năm trở lên trong lĩnh vực KTNB/QLRR IT, Digital.
 • Có kiến thức chuyên sâu về quản trị rủi ro hoạt động và các sản phẩm, quy trình, quy định ngân hàng liên quan công nghệ/thẻ/ngân hàng số.
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh tốt.
 • Có khả năng tự nhận diện rủi ro tốt, phân tích nguyên nhân gốc rễ và đưa ra được các khuyến nghị giảm thiểu rủi ro mang tính chất thực tiễn cao.
 • Có khả năng tương tác tốt với các đơn vị, khả năng thuyết phục, thuyết trình tốt.

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.