Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Trưởng nhóm/CVCC Phát triển nguồn nhân lực (phụ trách Total Reward)

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 6 Years
 • Negotiable
 • Law / Legal Services, Banking, Human Resources
 • 30/04/2024

Job Description

 • Thực hiện phân tích, đánh giá cơ chế lương thưởng, cấu trúc tiền lương để đưa ra các đề xuất cải tiến mới (bao gồm các đề xuất về cơ chế lương thưởng áp dụng cho nhân viên mới, thăng tiến nội bộ, đánh giá công việc, đồng thời củng cố triết lý lương thưởng tổng thể của Ngân hàng)
 • Tham gia khảo sát về lương thưởng và phúc lợi để phân tích vị thế cạnh tranh của Ngân hàng
 • Thực hiện lập và quản lý kế hoạch lương, thưởng và các chế độ hàng năm của toàn hàng
 • Phân tích, đánh giá giá trị công việc nhằm đảm bảo phân cấp bậc công việc và cấp bậc chức danh
 • Phối hợp với các Khối Kinh doanh xây dựng cơ chế thưởng hiệu suất theo kết quả kinh doanh
 • Thiết kế các chương trình phúc lợi đảm bảo tính cạnh tranh với các xu hướng, thông lệ và chi phí
 • Đưa ra các sáng kiến ​​chiến lược chi trả dựa trên phân tích dữ liệu có liên quan
 • Tham gia các dự án liên quan đến nhân sự

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Quản lý kinh doanh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành tương đương khác.
 • Tối thiểu từ 4 năm kinh nghiệm trở lên mảng xây dựng cơ chế tiền lương, phúc lợi.
 • Có khả năng đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành hoặc tương đương trình độ B (Tiếng Anh) trở lên.
 • Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint, ...)

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Ngh đnh 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển, bn đng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đc k, hiu rõ và đng ý vi toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.