Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Trưởng nhóm/CVCC Phát triển nguồn nhân lực (Quản trị hệ thống nhân sự, phân tích dữ liệu nhân sự)

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Banking, Human Resources, Human Resources Division, Statistics, IT and Operation Division
 • 30/04/2024

Job Description

1. Thực hiện việc xây dựng, quản trị và cải tiến hệ thống phần mềm nhân sự và các hệ thống khác của Nhân sự:

 • Quản lý và vận hành hệ thống chương trình quản lý nhân sự: quản lý thông tin nhân sự, chấm công, tính lương…
 • Thực hiện nghiên cứu, đánh giá các tính năng của phần mềm ứng dụng cho nghiệp vụ nhân sự và đào tạo; đồng thời phối hợp với đối tác/các Đơn vị thuộc Khối Công nghệ và chuyển đổi số để cải tiến/điều chỉnh/cập nhật/theo dõi bảo trì các tính năng nhằm hoàn thiện hệ thống/tăng cường số hóa các nghiệp vụ nhân sự.
 • Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và cập nhật các tài liệu hướng dẫn sử dụng các chương trình/ứng dụng cho nghiệp vụ nhân sự.
 • Tham gia, hướng dẫn/tư vấn các thắc mắc/các sai sót thường gặp của CBNV, đơn vị liên quan đến thao tác trên chương trình quản lý nhân sự và các chương trình do Trung tâm Nhân sự & Đào tạo triển khai sử dụng.

2. Thực hiện việc cấu trúc dữ liệu, thống kê báo cáo và phân tích dữ liệu nhân sự:

 • Chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu báo cáo và phân tích.
 • Thực hiện xây dựng và tự động hóa các báo cáo nhân sự nội bộ và bên ngoài.
 • Quản lý data base HR, xây dựng hệ thống báo cáo nhân sự.
 • Tham gia cải tiến, hệ thống hóa các quy trình thuộc Trung tâm Nhân sự & Đào tạo.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị Nguồn Nhân lực, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan.
 • Có tối thiểu 3 - 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại ngân hàng.
 • Hiểu biết về Hệ thống thông tin quản lý và lĩnh vực nhân sự.
 • Có kiến thức về HR data analytics.
 • Có khả năng đọc và viết bằng tiếng Anh.
 • Bảo mật thông tin công việc, cẩn thận, trung thực.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.