Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

HO - Trưởng nhóm Hạch toán kế toán, Phòng Kế toán

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 5 - 7 Years
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Accounting / Auditing / Tax, Banking
 • 31/07/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

- Hướng dẫn xử lý, điều chỉnh các bút toán hạch toán sai quy định về tạm ứng/ thanh toán chi tiêu nội bộ.
- Hỗ trợ PP/TP xây dựng quy chế, quy định, quy trình, thông báo hướng dẫn các nội dung kế toán liên quan đến quản lý kế toán chi phí nội bộ và quản lý kế toán Tài sản phù hợp với quy định của Pháp luật áp dụng toàn hệ thống OCB.
- Tiếp nhận, kiểm tra và phê duyệt các chứng từ tạm ứng/ thanh toán hàng ngày của phòng kế toán hội sở trong phạm vi được uỷ quyền.
- Phê duyệt các bút toán hạch toán kế toán hàng ngày của PKT.
- Kiểm soát quản lý về mặt số sách các Tài sản (bao gồm TSCĐ, CCLĐ) tại Hội sở và các đơn vị toàn hệ thống theo phân công
- Tham gia các công tác quản lý tài sản theo quy định quản lý tài sản và theo phân công của TP/PP.
- Tham gia kiểm kê tài sản định kỳ
- Tham mưu các ý kiến chuyên môn về kiểm soát kế toán đối với các tờ trình đề xuất liên quan chi phí, tài sản của các phòng/ban, đơn vị trước khi trình ký PP/ TP.
- Kiểm soát công tác báo cáo liên quan đến chi tiêu nội bộ và công tác quản lý tài sản.
- Tham gia đào tạo kế toán ngành dọc về các quy định kế toán, cập nhật quy định của Nhà nước về kế toán kịp thời.
- Thực hiện các công việc khác trong chức năng nhiệm vụ do Kế toán trưởng và Trưởng/ phó phòng Kế toán giao.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán, Tài chính Ngân hàng, và các ngành khác có liên quan...

- Nắm vững các Quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động Ngân hàng. Am hiểu các Quy định, nghiệp vụ kế toán.

- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có tinh thần trách nhiệm, tính tuân thủ kỷ luật, chịu khó học hỏi.

- Khả năng tin học: thành thạo tin học văn phòng.

- Ngoại ngữ: giao tiếp (tối thiểu bằng B)

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.