Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Hội sở - Giám đốc Phát triển khách hàng doanh nghiệp FDI, Khối KHDN

 • Ho Chi Minh
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 4 - 6 Years
 • Negotiable
 • Retail / Wholesale, Corporate banking Division, Commercial Banking Division, Financial Institution Division, Banking, Treasury Division, Finance / Investment, Import / Export
 • 31/03/2023

Job Description

 • Đề xuất các chương trình ưu đãi, chính sách và các công cụ hỗ trợ bán các gói sản phẩm dịch vụ và các chính sách, giải pháp tài chính dành riêng cho phân khúc KHDN FDI.
 • Lên kế hoạch triển khai công tác marketing, truyền thông các gói sản phẩm dịch vụ và các chính sách, giải pháp tài chính dành riêng cho phân khúc KHDN FDI.
 • Tham gia các buổi đào tạo, để nắm qui trình triển khai các gói sản phẩm dịch vụ và các chính sách, giải pháp tài chính dành riêng cho phân khúc KHDN FDI.
 • Hỗ trợ các TT CIB xây dựng kế hoạch và triển khai các gói sản phẩm dịch vụ và các chính sách, giải pháp tài chính đến các KHDN FDI.
 • Tìm kiếm KHDN FDI mới, sau đó phối hợp với các TT CIB để triển khai các gói sản phẩm dịch vụ và các chính sách, giải pháp tài chính dành riêng cho phân khúc KHDN FDI.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan.
 • Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm ở vị trí phát triển khách hàng FDI.
 • Có kiến thức chung về Tài chính - Ngân hàng.
 • Am hiểu về văn hóa doanh nghiệp; am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của phân khúc CIB
 • Nắm bắt và am hiểu về quy trình, quy chế của ngành Ngân hàng và quy định của pháp luật.
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.