Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Hội sở - Giám đốc Vận hành và Phân tích Danh mục đầu tư, Khối KHDN CIB

 • Ho Chi Minh
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 Years
 • Competitive
 • Strategy and corporate development division, Corporate banking Division, Commercial Banking Division, Financial Institution Division, Banking, Treasury Division, Finance / Investment
 • Hr Team
 • 30/06/2024

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

I. CHỨC NĂNG: Quản lý danh mục và rủi ro hoạt động đầu tư TPDN (Trái phiếu doanh nghiệp) và thực hiện kinh doanh, phân phối TPDN. Đánh giá hiệu quả đầu tư và hiệu chỉnh danh mục với mục đích tối đa hóa lợi ích theo từng thời kỳ. Quản lý hoạt động vận hành hằng ngày; xây dựng, thực hiện quy trình, hệ thống liên quan đến chức năng nhiệm vụ Phòng.
II. CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH:
1. Quản lý danh mục và rủi ro hoạt động đầu tư TPDN và thực hiện kinh doanh, phân phối TPDN
-    Xây dựng hệ thống báo cáo quản lý danh mục, xây dựng mô hình kinh doanh TPDN, xây dựng mô hình đánh giá rủi ro đầu tư TPDN.
-    Đề xuất triển khai, thực hiện phân phối trực tiếp TPDN tới các nhà đầu tư.
-    Truyền thông, phối hợp với các Khối Kinh doanh khác (Khối Bán lẻ, Định chế tài chính…) thực hiện phân phối TPDN tới các nhà đầu tư.
-    Thực hiện nghiên cứu khả thi về các giao dịch tiềm năng bao gồm tiến hành nghiên cứu thị trường sâu rộng.
2. Đánh giá hiệu quả đầu tư và hiệu chỉnh danh mục với mục đích tối đa hóa lợi ích theo từng thời kỳ
-    Xây dựng các báo cáo phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh TPDN
-    Quản lý danh mục đầu tư TPDN trên toàn Khối CIB nhằm giám sát các giới hạn, ngưỡng kiểm soát hoạt động đầu tư TPDN; đồng thời thực hiện cảnh báo sớm và xử lý rủi ro.
3. Quản lý hoạt động vận hành hằng ngày
-    Giám sát thực hiện các báo cáo định kỳ (báo cáo danh mục TPDN cho cổ đông của OCB, báo cáo NHNN, báo cáo số liệu phục vụ cho mục đích kiểm toán, kiểm soát nội bộ,…); các báo cáo khác đột xuất hoặc theo yêu cầu của bên thứ ba liên quan đến hoạt động đầu tư TPDN.
-    Đầu mối hỗ trợ ĐVKD giải đáp các vấn đề phát sinh trong quá trình đầu tư TPDN
-    Tiếp nhận nhu cầu mua/bán TPDN của ĐVKD và thực hiện quy trình mua/bán TPDN
-    Tổ chức lưu trữ hồ sơ, tài liệu phát sinh liên quan.
4. Xây dựng, thực hiện quy trình, hệ thống, tham gia thực hiện, hỗ trợ các dự án liên quan đến chức năng nhiệm vụ Phòng
-    Phối hợp xây dựng, rà soát và cập nhật quy định, quy trình, mẫu biểu và khung chính sách chung liên quan đến hoạt động tư vấn phát hành và đầu tư TPDN.
-    Đề xuất triển khai, xây dựng hệ thống liên quan đến kinh doanh TPDN, các nghiệp vụ khác liên quan đến chức năng của Phòng.
-    Tham gia thực hiện các dự án phát triển của Phòng, Khối, OCB khi được yêu cầu.
-    Quản trị vận hành và kiểm soát các hệ thống công nghệ, thực hiện dự án liên quan;
-    Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro phát sinh;
-    Lập các báo cáo có liên quan đến hệ thống;
5. Các nhiệm vụ khác
-    Thực hiện công tác đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ đầu tư TPDN.
-    Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Khối CIB
 

Job Requirement

III. YÊU CẦU:
-    Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính ngân hàng, chứng khoán hoặc chuyên ngành khác có liên quan;   
-    Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng mảng KHDN, trong lĩnh vực chứng khoán, quản lý quỹ, tư vấn đầu tư chứng khoán tối thiểu 5 năm.
-    Có khả năng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật tốt, có tư duy logic.
-    Có khả năng quản lý team 2-3 nhân sự

Gửi CV ứng tuyển hoặc liên lạc Ms Phương - Zalo/SMS/Call 0969154339 - phuongnth15@ocb.com.vn để được tư vấn và hỗ trợ tuyển dụng.

 

--------------------------

 

Căn cứ vào Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Nghị định 13”), Ngân hàng TMCP Phương Đông sẽ áp dụng Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân (“Thông Báo”) đối với tất cả ứng viên để đảm bảo tuân thủ Nghị định 13. Bằng việc nộp đơn ứng tuyển thông qua việc nhấn vào nút ứng tuyển,bạn đồng ý cho phép Ngân hàng TMCP Phương Đông xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp theo Thông Báo và bạn đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Thông Báo được hiển thị qua đường dẫn https://webocb-api.ocb.com.vn/Resources/Files/20240313100315_thong-bao-xu-ly-du-lieu-ca-nhan.pdf.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.