Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

IT - API Designer and Developer (Java)

 • Ho Chi Minh (Tan Binh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 2 Years
 • Competitive
 • IT - Hardware / Network, IT - Software, Banking
 • 15/12/2023

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Thiết kế, phát triển các hệ thống API backend theo kiến trúc Reactive Microservice có khả năng xử lý khối lượng giao dịch lớn một cách ổn định.
 • Triển khai các công nghệ mới như: Container Platform, DevOps, Workflow, Async và Non Blocking cho các hệ thống backend.
 • Làm việc với các Đối tác để tích hợp/kết nối với hệ thống của Ngân hàng
 • Tham gia xử lý các sự cố và vấn đề kỹ thuật liên quan đến nội dung công việc phụ trách
 • Thực hiện các công việc khác của Ngân hàng

Job Requirement

 • Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm làm việc phân tích, thiết kế và lập trình backend với Java
 • Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc liên quan.
 • Có kinh nghiệm làm việc với Java frameworks như: Spring Boot Framework, Vert.x, hoặc Quarkus.
 • Có kinh nghiệm về phát triển hệ thống theo kiến trúc Reactive Microservice, CICD, Container Platform, Async/Non-blocking
 • Có kiến thức về Docker, Kubernetes, Message Queue và Apache Kafka
 • Có kiến thức về AWS Cloud là một lợi thế
 • Hiểu biết về quản lý source code với Gitlab, SVN
 • Hiểu biết về các công cụ kiểm thử SoapUI, JMeter, Postman
 • Hiểu biết về các kỹ thuật tối ưu API Performance.
 • Chủ động, đam mê công việc, sẵn sàng chấp nhận thách thức, am hiểu công nghệ.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.